Prijava u aplikaciju moguća je za sve nastavnike iz osnovnih škola s aktivnih i ispravnim CARNet korisničkim računom.
Nastavnici se prijavljuju u aplikaciju koristeći svoju e-mail adresu (koja završava s @skole.hr) i odgovarajuću lozinku.


Učenici nemaju mogućnost prijave u ovu aplikaciju.

HAK - Hrvatski autoklub MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova CARNet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža AZOO - Agencija za odgoj i obrazovanje Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa